STÄNGT FÖR SOMMAREN!
VI ÖPPNAR IGEN FRAMÅT HÖSTEN

GA-3 - Gibberellinsyra

28,00 kr
I lager
Endast 1 kvar
SKU
GA-3

Växthormon

90% GA-3 - Gibberellinsyra (Gibberellic Acid-3) - 200 milligram

Gibberellinsyra är ett tillväxthormon som finns naturligt i växter och frön.
Det finns ett hundratal olika gibberelliner och GA-3 är en av de mest verksamma.
GA-3 används kommersiellt bl.a för att odla kärnfria vindruvor, få större grönsaker samt kraftigare snittblommor.

GA-3 aktiverar fröets grodd och kan användas för att få igång svårgrodda och långsamma fröer.
Många fröer behöver en period av kyla (stratifiering) innan de vaknar ur sin dvala och kan börja gro.
Under köldperioden bildas gibberellin i fröet och när fröet efter en periods kyla åter får det varmt aktiverar växthormonet fröets start av grodden.

Fördelen med att använda GA-3 är att man ofta kan plantera direkt och hoppa över den långa tiden av stratifiering.
Även fröer med hårda skal och frö som är svåra att väcka ur sin dvala kan många gånger fås att gro på en kortare tid än vanligt.
Långsam groddningstid leder annars ofta till att fröet hinner ruttna eller torka ut innan grodden kommer igång.

GA-3 bör endast användas på fröer som är halvsvåra och svåra att få till grodd.
På fröer som gror lätt (som tomat och chili) kan effekten istället bli att plantan växer ihjäl sig.
Fröer som är lämpliga att behandla med GA-3 är t.ex fröer som behöver stratifieras (många bonsaifröer), fröer med hårda skal och frö som tar lång tid på sig (t.ex banan och palmfrö).
Det är viktigt att lösningen har rätt styrka för att uppnå önskad effekt.

GA-3 är mycket svårlöst i vatten och bör först lösas upp i en mycket liten mängd aceton eller T-sprit.
Använd bara så mycket aceton eller T-sprit som behövs för att lösa upp kristallerna, (det brukar ta 2-5 minuter under omskakning), och tillsätt sedan vatten till önskad styrka.

Lösningens styrka mäts i ppm (miljondelar).
För halvsvåra fröer kan 250 ppm räcka medan 500 ppm rekommenderas till flertalet av de svårgrodda fröerna.
Med extremt svårgrodda fröer kan man prova med 750-1000 ppm.

200 milligram GA-3 blandat med 2 dl vatten ger en lösning med 1000 ppm.
200 milligram GA-3 blandat med 4 dl vatten ger en lösning med 500 ppm.
200 milligram GA-3 blandat med 8 dl vatten ger en lösning med 250 ppm.

Färdig lösning med GA-3 är bara effektivt någon vecka innan ämnet bryts ner.
Eftersom det bara krävs en liten mängd vätska för att blötlögga frö kan man hälla ut ampullens innehåll på ett papper och dela upp kristallerna i 4 lika stora högar.
Man får då ca 50 milligram GA-3 i varje hög och kan använda ämnet till fyra omgångar lösning.
Oanvända kristaller kan lagras i mörker i ett kylskåp ett par år utan att förlora effekt.

50 milligram GA-3 blandat med 0,5 dl vatten ger en lösning med 1000 ppm.
50 milligram GA-3 blandat med 1 dl vatten ger en lösning med 500 ppm.
50 milligram GA-3 blandat med 2 dl vatten ger en lösning med 250 ppm
.

Blötlägg frö i 2-24 timmar i lösning med önskad styrka tills fröet sväller.
Fröer med hårda skal slipas lätt med sandpapper så att fröet kan ta upp vätskan.
För mer lättgrodda fröer kan det räcka med ett par timmars blötläggning.
Efter blötläggning i GA-3 sköljs fröet av med rent ljummet vatten och planteras.

GA-3 i kristallform är ingen syntetiskt kemikalie utan ett helt naturligt ämne som utvinns ur mögelsvampen "Gibberella fujikuroi".
Ämnet finns runt om oss i frö, frukt,  blad, växtdelar och kompost. 
Man kan uppnå en naturlig gibberillineffekt genom att t.ex blanda ner hackade ek eller lönnlöv i planteringsjord.

Gibberellin kan även tillsättas för andra ändamål under växtens olika faser men ämnet är allt för omfattande för att kunna beskrivas kort.
Det rekommenderas att söka mer information och tips på internet om GA-3 samt att själv vara beredd på praktiska experiment med olika sorters fröer och växter.

GA-3 är inte giftigt men kan vara lätt irriterande vid hudkontakt .
Skydda ögon och undvik att andas in eller förtära ämnet.
Skölj av med rikligt av rent vatten vid hudkontakt och sök sjukvårdhjälp om svårare besvär skulle uppstå.
Förvara kristaller och lösning av GA-3 uppmärkt och utom räckhåll för barn och husdjur.

Här är några frösorter som vi provat att gro efter 1 dygns blötläggning i GA-3 med en styrka på 500 ppm: 
Elephant Ear Tree
Judasträd
Afrikansk Drömböna
Påfågelsträd

Blåregn
Kapokträd

Mammutträd
Drakblodsträd
Dvärgdadelpalm

Mer information
Price 28,00 kr
Write Your Own Review
Write a ReviewGA-3 - Gibberellinsyra
To Top